Ferietid

Da går vi inn i ferietiden og vi setter ikke opp faste treninger fra neste...