Nye rutiner ved våpensøknader

I forbindelse med ny våpenlov og forskrift er det endringer i rutinene ved våpensøknader.

Detaljer om krav til dokumentasjon finnes her: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-sportsskyting-og-vapensamling/

Eventuell stevneaktivitet må dokumenteres av den enkelte skytter i form av resultatlister der dette er nødvendig for erverv av våpen utover treningsaktivitet dokumentert i logg under.

Aktivitetskravene er etter lovendring nå satt til 10 oppmøter siste 6 måneder uansett og den gamle klassifiseringen er fjernet. Alle skyttere bør derfor sørge for å føre en egen protokoll for å dokumentere aktivitet. Aktivitetslogg kan dere laste ned og skrive ut her https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2018/08/Aktivitetslogg.pdf?media=1713558053. Dere må selv passe på å få påskrift på denne når dere er på trening fra den som har vakt.