Nye rutiner ved våpensøknader

Politiet (Øst politidistrikt) har endret rutinene ved våpensøknader. Dette betyr at hver gang man søker om håndvåpen må man ha påskrift fra klubben på et nytt skjema per våpen samt en bekreftelse fra klubben på nødvendig trenings-aktivitet.

Det aktuelle skjemaet finnes her: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/tilleggsskjema—uttalelse-fra-skytterlag-skytterklubb.pdf

Eventuell stevneaktivitet må dokumenteres av den enkelte skytter i form av resultatlister der dette er nødvendig for erverv av våpen utover treningsaktivitet dokumentert i logg under.

Aktivitetskravene er etter lovendring nå satt til 10 oppmøter siste 6 måneder uansett og den gamle klassifiseringen er fjernet. Alle skyttere bør derfor sørge for å føre en egen protokoll for å dokumentere aktivitet. Aktivitetslogg kan dere laste ned og skrive ut her https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2018/08/Aktivitetslogg.pdf?media=1677488095. Dere må selv passe på å få påskrift på denne når dere er på trening fra den som har vakt.