Protokoller

Medlemmer kan få innsyn i protokoller fra årsmøter og styremøter, ref §9 (3) i loven vår:

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Disse legges ikke ut offentlig på hjemmesiden, men kan sendes på forespørsel til de av medlemmene som ønsker dette. Ta i så fall kontakt med formannen.

Dersom disse inneholder sensitiv informasjon vil denne informasjonen skjules i det som sendes til medlemmene, eller dersom dette ikke er mulig vil hele protokollen holdes tilbake.

Årsmøteprotokollene vil også ligge tilgjengelig i hallen for gjennomlesning er periode etter årsmøtet.