Protokoller

Medlemmer kan få innsyn i protokoller fra årsmøter og styremøter, ref §7 i loven vår her: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2022/02/Bodung-Pistolklubbs-lov-januar-2022.pdf?media=1713558053

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Disse legges ikke ut offentlig på hjemmesiden, men kan sendes på forespørsel til de av medlemmene som ønsker dette. Ta i så fall kontakt med leder.

Dersom disse inneholder sensitiv informasjon vil denne informasjonen skjules i det som sendes til medlemmene, eller dersom dette ikke er mulig vil hele protokollen holdes tilbake.

Årsmøteprotokollene vil også ligge tilgjengelig i hallen for gjennomlesning er periode etter årsmøtet.