Om Klubben

Bodung Pistolklubb er lokalisert i Nes på Romerike. Klubben ble stiftet i 1971. Vi er tilknyttet Norges Skytterforbund og Norsk Svartkrutt Union.

Vi har baneanlegg på Årnes (innendørs i vinterhalvåret) og i Skogbygda (utendørs i sommerhalvåret).

Klubben har en medlemsmasse på ca. 240 medlemmer.