Retningslinjer rusmidler

Retningslinjer rusmidler

 

Vedtatt av styret i Bodung Pistolklubb 16.09.2014

 

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for rusmidler.

 

  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar.
  • Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være upåvirket av rusmidler.
  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke benytte rusmidler i samvær med barn og unge.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

 

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til rusmidler. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av rusmidler.

 

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å nyte rusmidler. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.
Lenke: www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx