Retningslinjer utdanningsansvarlig

Retningslinjer utdanningsansvarlig

 

Vedtatt av styret i Bodung Pistolklubb 16.09.2014

 

Ansvar:

Lage forslag til strategi og handlingsplan for utdanningstilbudet i idrettslaget og følge opp utdanningsarbeidet i henhold til vedtatte strategier og planer i idrettslaget.
Oppgaver:

 • Sette opp utdanningsmål (kompetansekrav) i samarbeid med styret utvalg
 • Være oppdatert på informasjon om utdanning fra forbund og krets
 • Videreformidle relevant informasjon om utdanning til styret, Oppmenn, dommere, utøvere og andre aktuelle aktører, og motivere til deltakelse
 • Kartlegge kompetansebehov i klubben og søke opp virkemidler for å ha nødvendig kompetanse i klubben
 • Ajourføre utdannings-/kurskartotek med f.eks.: navn, adresser, verv, kurs og utdanning
 • Informere styret klubb om status for utdanning/kurs og anbefale videre veivalg
 • Være kontaktledd mellom klubb og krets. Delta på utdanningsmøter/kurs i regi av kretsen
 • Motta og behandle all informasjon om utdannings-/kurstilbud
 • Eventuelt samarbeide med naboklubber om utdanningstiltak
 • Vurdere å invitere naboklubber når det gjennomføres opplæring i egen klubb
 • Gjøre påmelding til kurs og rapportere samlet deltakerliste til kursarrangør
 • Bidra til at de som får utdanning blir tildelt utviklende oppgaver i klubben
 • Skrive årsrapport om utdanningsarbeidet som inkluderes i årsmeldingen til årsmøtet
 • Organisere sikkerhetskurs for nye skyttere