Sikkerhetskurs

Kursets innhold

Kursets hovedfokus er sikkerhet, men inneholder også andre elementer som er viktige for nybegynnere.  Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser og følger NSF sin mal. Kurset er spesifikt rettet mot pistolskyting og tar også for seg regler og rutiner som er spesifikke for våre skytebaner. Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å trene med kruttvåpen på våre baner dersom man ikke har tilsvarende kurs fra før. For å bestå kurset må man ha 100% deltagelse, bestå en teoriprøve samt vise at man praktiserer det man har lært på den praktiske delen.

Når har vi kurs

Vi arrangerer normalt sikkerhetskurs minst 2 ganger i året på våren og høsten, men vil arrangeres oftere hvis det er behov og vi har kapasitet. Kurset kjøres vanligvis på 2 kvelder (tirsdag 18-22 & onsdag 18-22). For å få bestått må man i tillegg delta på et klubbstevne, disse arrangerer vi hver fredag. Kurset har begrenset med plasser grunnet kapasitet og aktive medlemmer vil bli prioritert. De som ønsker å komme igang med pistolskyting bør prioritere å komme igang i god tid før et sikkerhetskurs blir avholdt for å sikre plass på kurset. På den måten vil man også få et godt grunnlag for å blir en god skytter og ikke minst finne ut om skyting er en idrett/hobby man ønsker å holde med på. Denne erfaringen vil også gi kunnskap som vil gjøre det lettere å gjennomføre kurset med godt utbytte.

Krav til forkunnskaper

Kurset har i utgangspunktet ikke krav til forkunnskaper, men det er en stor fordel med litt grunnleggende kjennskap til skyting. Dette får man i grove trekk på våre nybegynnerkvelder og ved å praktisere skyting med luftpistol, derfor prioriterer vi de som er aktive. Vi regner de medlemmer som har deltatt på en av våre nybegynnerkvelder og har minst 3 treninger med luftpistol som aktive når vi prioriterer. Om det blir for mange i forhold til kapasiteten vil vi måtte prioritere ytterligere de som er mest aktive.

Unntak fra kravene til forkunnskaper

Dersom det er ledige plasser vil vi tilby kursplasser til de som melder seg inn selv om de ikke oppfyller ovenstående kriterier, men merk at da vil ofte fristen være kortere til kursstart siden de aktive før tilbud først. Dersom skyttere fra andre klubber har behov for sikkerhetskurs er det selvsagt åpning for å ta kurset hos oss hvis aktuell klubb tar kontakt med oss.

Hvordan melde interesse for kurs

Hvis man ønsker å starte med pistolskyting er det vår nybegynnerkveld som er stedet å starte. Da får man informasjon om hva pistolskyting går ut på, kan stille spørsmål, prøve litt og ikke minst informasjon om veien videre for å begynne med pistolskyting.

Disse kveldene annonseres på vår facebookside: https://www.facebook.com/BodungPK

Om vi ikke har noen nybegynnerkveld annonsert eller det er andre spørsmål kan man ta kontakt via facebook siden eller vårt kontakt skjema: https://bpk.oppaker.net/?page_id=968