Aldersgrenser Neshallen

Nedre aldersgrense er 12 år.

Alle uten sikkerhetskurs skal skyte med luftpistol. Gjelder også ungdom 12-16 år.

Fra fylte 16 år tillates skyting med 22.cal under forutsetning av at en foresatt er tilstede og bistår under skyting, samt at klubbens sikkerhetskurs er bestått og at vedkommende har vist seg skikket til dette.

Fra fylte 18 år tillates skyting med 22.cal under samme forutsetning som ovenfor, men da trengs ingen foresatt.

For å være skikket tas det hensyn til sikkerhet og oppførsel på banen, handtering av våpen samt at vi krever en viss treffsikkerhet før 22.cal eller grovere tillates. Dette for å unngå unødige skader på bane og materiell.

Skyteleder kan uansett midlertidig nekte hvem som helst å skyte på banen. Eventuelle klager på skyteleders avgjørelse rettes til styret.