Eldre Cup Resultater

Cup programmet er et 40 skudds program (50 med prøveserier). Vi skyter følgende serier i programmet:

2 serier presisjon, 2 serier a 20s, 2 serier a 10s, 2 serier duell (5 x 3s).

Vi benytter «respit» for å jevne ut resultatene basert på ferdighetsnivå. Dette fungerer slik at skytterne får bonus poeng basert på hvilken klasse de er i.

Klassene fastsettes fortløpende (kun opprykk) basert på oppnådde resultat etter følgende kriterier:

Klasse Poeng Bonus
A 360 0
B 340 10
C 315 30
D 50