Programtrening

Annenhver onsdag (i partallsuker) har vi startet opp med programtrening. Dette er trening på utvalgte serier fra programmene vi skyter og det varierer fra gang til gang hva vi trener. Det benyttes kommandoer som i konkurranse. Her følges oppsatt program, ikke fri trening.

Følg med på vår facebook-gruppe «Bodung Pistolklubb – Aktiviteter» for mer info.