Ferietid

Da går vi inn i ferietiden og vi setter ikke opp faste treninger fra neste uke av og ut juli.

De som trenger å låne våpen for å få trent formidler dette via Facebook gruppen vår så avtales eventuelle treninger der. I utgangspunktet så er det tirsdager vi skal forsøke å kjøre treninger på dersom det er interesse/behov for dette.

Jeg oppfordrer vaktmannskapet om å legge ut dersom de skal trene på utebanen slik at man kan henge seg på.

Til sist vil vi ønske alle medlemmer en god sommer uten restriksjoner!