Oppstart aktiviteter fra mandag 26.04.2021 – oppdatert 29.04.2021