Banefelt Ertsrud sommer 2019

Ranking:

Finpistol

Resultat

Grovpistol

Resultat

Revolver

Resultat

Militærpistol

Resultat

Spesialfelt – Spesialpistol

Resultat

Spesialfelt – Spesialrevolver

Resultat

Spesialfelt – Magnum1

Resultat

Spesialfelt – Magnum 2

Resultat

Auto over 10mm

Resultat

Revolver over 10mm

Resultat

Resultater:

Beskrivelse av øvelsen:

5 standplasser alle med 10s skytetid (14s for magnum). Skyteavstander fra 10m til 25m Skytestillinger er stående fri, stående 1 hånd og liggende på magen fri. Magnum skytes med 2 hender og ungdoms skyttere kan velge å skyte med 2 hender.

Løypebeskrivelse finnes her: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2019/05/Banefelt-Ertsrud-29.05.2019.pdf?media=1663667139

Normale feltregler. Kommandoer kjøres som i Norgesfelt og sikkerhetsflagg benyttes. På liggende lades det først når man ligger nede.

Maks oppnåelig poengsum er 50 poeng og 30 soner. For spesial er det 44 poeng og 25 soner.

Klasseføring:

Vi benytter ikke klasseføring til denne øvelsen.