Banefelt Ertsrud sommer 2018

Ranking:

Finpistol

Resultat
Soner
Marius H1F7027
Thomas B1F7023
Steinar G1F6823
Bjørn-Vidar L1F6618
Ronny L1F6110
Oddbjørn S1F6017
Olav L1F5713
Maria L1F5414
Sverre J1F5025
Christer K1F5020
Stig A1F5020
Bjørn L1F5010
Geir V1F4920
Thomas H1F4920
Liss-Heidi O1F4911
Stian B1F4817
Håkon H1F4719
Ole Einar B1F4611
Oliver B1F4514
Omar I1F457
Ted S1F4312
Mathan P1F437
Kim-Endre G1F407
Roy Arne N1F406
Erling Ø1F398
Aksel A1F394
Geir Arne S1F3512
Marius L1F3410
Dag E1F343
Robin K1F337
Trond K1F324
Lars Inge F1F305
Espen F1F304
Daniel T1F297
Roger S1F226
Gry Ø1F212
Gry A1F164
Ken K (KSS)1F141
Lars F1F90

Grovpistol

Resultat
Soner
Marius H1G6723
Steinar G1G6017
Sverre J1G4816
Liss-Heidi O1G488
Christer K1G3411
Inge L1G284

Revolver

Resultat
Soner
Marius H1R5824
Steinar G1R5621
Thomas H1R5513
Sverre J1R5024
Håkon H1R4822
Christer K1R4820
Leif G1R4817
Stig A1R4313
Oddbjørn S1R4213
Ted S1R4113
Stian B1R398
Ole Einar B1R396
Geir V1R377
Roger S1R377
Inge L1R365
Thomas B1R348
Liss-Heidi O1R335
Geir Arne S1R287
Aksel A1R213
Mathan P1R211
Ronny L1R173

Militærpistol

Resultat
Soner
Marius H1M5924
Omar I1M538
Sverre J1M4921
Thomas B1M4821
Steinar G1M4818
Olav L1M489
Christer K1M4712
Leif G1M4621
Roger S1M4612
Stig A1M4516
Thomas H1M4514
Maria L1M418
Ronny L1M416
Erling Ø1M4012
Espen B1M408
Geir V1M397
Jonathan F1M396
Håkon H1M377
Oddbjørn S1M365
Bjørn-Vidar L1M352
Ted S1M320
Rune N1M317
Stian T1M296
Liss-Heidi O1M254
Niury A1M240
Kjetil H1M172

Spesialfelt – Spesialpistol

Resultat
Soner
Marius H1SP6120
Steinar G1SP5512
Oddbjørn S1SP5014
Thomas B1SP4420
Oliver B1SP4215
Leif G1SP4212
Olav L1SP425
Håkon H1SP4118
Bjørn-Vidar L1SP417
Ted S1SP3613
Thomas H1SP349
Roger S1SP348
Ole Einar B1SP318
Mathan P1SP315
Inge L1SP309
Maria L1SP223
Geir V1SP221
Niury A1SP200
Rune N1SP191
Bjørn L1SP175
Roy Arne N1SP124

Spesialfelt – Spesialrevolver

Resultat
Soner
Marius H1SR5917
Christer K1SR4711
Steinar G1SR4611
Thomas H1SR4312
Håkon H1SR4111
Sverre J1SR3912
Liss-Heidi O1SR292
Roger S1SR285
Oddbjørn S1SR253
Bjørn L1SR203
Oliver B1SR203
Mathan P1SR170
Niury A1SR21

Spesialfelt – Magnum1

Resultat
Soner
Marius H1M15320
Bjørn L1M15311
Bjørn-Vidar L1M15012
Olav L1M1476
Sverre J1M14220
Thomas H1M14214
Ronny L1M1392
Leif G1M13813
Erling Ø1M13710
Christer K1M1378
Roger S1M1356
Håkon H1M1339
Steinar G1M1338
Aksel A1M1248
Mathan P1M1202

Spesialfelt – Magnum 2

Resultat
Soner
Steinar G1M25410
Marius H1M24819
Sverre J1M23814
Espen B1M2348
Roger S1M2305
Erling Ø1M2264
Dag E1M2262
Thomas H1M2243
Bjørn L1M2101

Resultater:

{"version":"0.6"
reqId:"0"
status:"error"
errors:[{"reason":"invalid_query"
message:"INVALID_QUERY"
detailed_message:"Invalid query: PARSE_ERROR: Encountered \u0022 \u003cUNEXPECTED_CHAR\u003e \u0022& \u0022\u0022 at line 1
column 13.\nWas expecting one of:\n \u0022true\u0022 ...\n \u0022false\u0022 ...\n \u0022date\u0022 ...\n \u0022timeofday\u0022 ...\n \u0022datetime\u0022 ...\n \u0022timestamp\u0022 ...\n \u0022min\u0022 ...\n \u0022max\u0022 ...\n \u0022avg\u0022 ...\n \u0022count\u0022 ...\n \u0022sum\u0022 ...\n \u0022no_values\u0022 ...\n \u0022no_format\u0022 ...\n \u0022is\u0022 ...\n \u0022null\u0022 ...\n \u0022year\u0022 ...\n \u0022month\u0022 ...\n \u0022day\u0022 ...\n \u0022hour\u0022 ...\n \u0022minute\u0022 ...\n \u0022second\u0022 ...\n \u0022millisecond\u0022 ...\n \u0022with\u0022 ...\n \u0022contains\u0022 ...\n \u0022starts\u0022 ...\n \u0022ends\u0022 ...\n \u0022matches\u0022 ...\n \u0022like\u0022 ...\n \u0022now\u0022 ...\n \u0022dateDiff\u0022 ...\n \u0022quarter\u0022 ...\n \u0022lower\u0022 ...\n \u0022upper\u0022 ...\n \u0022dayOfWeek\u0022 ...\n \u0022toDate\u0022 ...\n \u003cID\u003e ...\n \u003cINTEGER_LITERAL\u003e ...\n \u003cDECIMAL_LITERAL\u003e ...\n \u003cSTRING_LITERAL\u003e ...\n \u003cQUOTED_ID\u003e ...\n \u0022(\u0022 ...\n \u0022-\u0022 ...\n \u0022min\u0022 ...\n \u0022max\u0022 ...\n \u0022count\u0022 ...\n \u0022avg\u0022 ...\n \u0022sum\u0022 ...\n \u0022year\u0022 ...\n \u0022month\u0022 ...\n \u0022day\u0022 ...\n \u0022hour\u0022 ...\n \u0022minute\u0022 ...\n \u0022second\u0022 ...\n \u0022millisecond\u0022 ...\n \u0022now\u0022 ...\n \u0022dateDiff\u0022 ...\n \u0022lower\u0022 ...\n \u0022upper\u0022 ...\n \u0022quarter\u0022 ...\n \u0022dayOfWeek\u0022 ...\n \u0022toDate\u0022 ...\n \u0022(\u0022 ...\n \u003cSTRING_LITERAL\u003e ...\n \u003cDECIMAL_LITERAL\u003e ...\n \u003cINTEGER_LITERAL\u003e ...\n \u0022-\u0022 ...\n \u0022true\u0022 ...\n \u0022false\u0022 ...\n \u0022date\u0022 ...\n \u0022timeofday\u0022 ...\n \u0022datetime\u0022 ...\n \u0022timestamp\u0022 ...\n \u003cID\u003e ...\n \u003cQUOTED_ID\u003e ...\n \u0022min\u0022 ...\n \u0022max\u0022 ...\n \u0022avg\u0022 ...\n \u0022count\u0022 ...\n \u0022sum\u0022 ...\n \u0022no_values\u0022 ...\n \u0022no_format\u0022 ...\n \u0022is\u0022 ...\n \u0022null\u0022 ...\n \u0022year\u0022 ...\n \u0022month\u0022 ...\n \u0022day\u0022 ...\n \u0022hour\u0022 ...\n \u0022minute\u0022 ...\n \u0022second\u0022 ...\n \u0022millisecond\u0022 ...\n \u0022with\u0022 ...\n \u0022contains\u0022 ...\n \u0022starts\u0022 ...\n \u0022ends\u0022 ...\n \u0022matches\u0022 ...\n \u0022like\u0022 ...\n \u0022now\u0022 ...\n \u0022dateDiff\u0022 ...\n \u0022quarter\u0022 ...\n \u0022lower\u0022 ...\n \u0022upper\u0022 ...\n \u0022dayOfWeek\u0022 ...\n \u0022toDate\u0022 ...\n "}]}

 

Beskrivelse av øvelsen:

7 standplasser alle med 10s skytetid (14s for magnum). Skyteavstander fra 10m til 25m Skytestillinger er stående fri, stående beste hånd, sittende 2 hender og liggende på magen fri. Løypa vil trolig endres litt underveis mellom stevnene.

Normale feltregler. Kommandoer kjøres som i Norgesfelt og sikkerhetsflagg benyttes. På liggende lades det først når man ligger nede.

Maks oppnåelig poengsum er 72 poeng og 36 soner. For spesial er det 63 poeng og 30 soner.

 

Klasseføring:

Vi benytter ikke klasseføring til denne øvelsen.