Banefelt Ertsrud sommer 2018

Ranking:

Finpistol

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received

Grovpistol

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received

Revolver

Resultat
Soner
Marius H1R5824
Steinar G1R5621
Thomas H1R5513
Sverre J1R5024
Håkon H1R4822
Christer K1R4817
Stig A1R4313
Oddbjørn S1R4213
Stian B1R398
Ole Einar B1R396
Roger S1R377
Geir V1R374
Thomas B1R348
Liss-Heidi O1R335
Aksel A1R213
Mathan P1R211
Ronny L1R173

Militærpistol

Resultat
Soner
Marius H1M5923
Omar I1M538
Sverre J1M4919
Thomas B1M4821
Steinar G1M4818
Olav L1M489
Christer K1M4712
Stig A1M4516
Thomas H1M4514
Roger S1M4212
Maria L1M418
Ronny L1M416
Erling Ø1M4012
Espen B1M408
Jonathan F1M396
Oddbjørn S1M365
Bjørn-Vidar L1M352
Ted S1M320
Rune N1M317
Stian T1M296
Liss-Heidi O1M254
Niury A1M240
Geir V1M172
Kjetil H1M172

Spesialfelt – Spesialpistol

Resultat
Soner
Marius H1SP6119
Steinar G1SP5512
Oddbjørn S1SP5014
Thomas B1SP4420
Olav L1SP425
Håkon H1SP4118
Bjørn-Vidar L1SP417
Oliver B1SP3914
Thomas H1SP349
Roger S1SP338
Ole Einar B1SP318
Mathan P1SP315
Maria L1SP223
Geir V1SP221
Niury A1SP200
Rune N1SP191
Bjørn L1SP175
Roy Arne N1SP124

Spesialfelt – Spesialrevolver

Resultat
Soner
Marius H1SR5917
Christer K1SR4711
Steinar G1SR4611
Thomas H1SR4312
Håkon H1SR4111
Sverre J1SR3812
Liss-Heidi O1SR292
Oddbjørn S1SR253
Bjørn L1SR203
Oliver B1SR203
Mathan P1SR170
Niury A1SR21

Spesialfelt – Magnum1

Resultat
Soner
Marius H1M15320
Bjørn L1M15311
Bjørn-Vidar L1M15012
Olav L1M1476
Thomas H1M14214
Ronny L1M1392
Sverre J1M1389
Erling Ø1M13710
Christer K1M1378
Steinar G1M1338
Roger S1M1276
Aksel A1M1248
Mathan P1M1202

Spesialfelt – Magnum 2

Resultat
Soner
Steinar G1M25410
Marius H1M24819
Sverre J1M23812
Espen B1M2348
Dag E1M2262
Thomas H1M2243
Erling Ø1M2242
Bjørn L1M2101

Resultater:

{"version":"0.6"
reqId:"0"
status:"error"
errors:[{"reason":"invalid_query"
message:"INVALID_QUERY"
detailed_message:"Invalid query: PARSE_ERROR: Encountered \u0022 \u003cUNEXPECTED_CHAR\u003e \u0022& \u0022\u0022 at line 1
column 13.\nWas expecting one of:\n \u0022true\u0022 ...\n \u0022false\u0022 ...\n \u0022date\u0022 ...\n \u0022timeofday\u0022 ...\n \u0022datetime\u0022 ...\n \u0022timestamp\u0022 ...\n \u0022min\u0022 ...\n \u0022max\u0022 ...\n \u0022avg\u0022 ...\n \u0022count\u0022 ...\n \u0022sum\u0022 ...\n \u0022no_values\u0022 ...\n \u0022no_format\u0022 ...\n \u0022is\u0022 ...\n \u0022null\u0022 ...\n \u0022year\u0022 ...\n \u0022month\u0022 ...\n \u0022day\u0022 ...\n \u0022hour\u0022 ...\n \u0022minute\u0022 ...\n \u0022second\u0022 ...\n \u0022millisecond\u0022 ...\n \u0022with\u0022 ...\n \u0022contains\u0022 ...\n \u0022starts\u0022 ...\n \u0022ends\u0022 ...\n \u0022matches\u0022 ...\n \u0022like\u0022 ...\n \u0022now\u0022 ...\n \u0022dateDiff\u0022 ...\n \u0022quarter\u0022 ...\n \u0022lower\u0022 ...\n \u0022upper\u0022 ...\n \u0022dayOfWeek\u0022 ...\n \u0022toDate\u0022 ...\n \u003cID\u003e ...\n \u003cINTEGER_LITERAL\u003e ...\n \u003cDECIMAL_LITERAL\u003e ...\n \u003cSTRING_LITERAL\u003e ...\n \u003cQUOTED_ID\u003e ...\n \u0022(\u0022 ...\n \u0022-\u0022 ...\n \u0022min\u0022 ...\n \u0022max\u0022 ...\n \u0022count\u0022 ...\n \u0022avg\u0022 ...\n \u0022sum\u0022 ...\n \u0022year\u0022 ...\n \u0022month\u0022 ...\n \u0022day\u0022 ...\n \u0022hour\u0022 ...\n \u0022minute\u0022 ...\n \u0022second\u0022 ...\n \u0022millisecond\u0022 ...\n \u0022now\u0022 ...\n \u0022dateDiff\u0022 ...\n \u0022lower\u0022 ...\n \u0022upper\u0022 ...\n \u0022quarter\u0022 ...\n \u0022dayOfWeek\u0022 ...\n \u0022toDate\u0022 ...\n \u0022(\u0022 ...\n \u003cSTRING_LITERAL\u003e ...\n \u003cDECIMAL_LITERAL\u003e ...\n \u003cINTEGER_LITERAL\u003e ...\n \u0022-\u0022 ...\n \u0022true\u0022 ...\n \u0022false\u0022 ...\n \u0022date\u0022 ...\n \u0022timeofday\u0022 ...\n \u0022datetime\u0022 ...\n \u0022timestamp\u0022 ...\n \u003cID\u003e ...\n \u003cQUOTED_ID\u003e ...\n \u0022min\u0022 ...\n \u0022max\u0022 ...\n \u0022avg\u0022 ...\n \u0022count\u0022 ...\n \u0022sum\u0022 ...\n \u0022no_values\u0022 ...\n \u0022no_format\u0022 ...\n \u0022is\u0022 ...\n \u0022null\u0022 ...\n \u0022year\u0022 ...\n \u0022month\u0022 ...\n \u0022day\u0022 ...\n \u0022hour\u0022 ...\n \u0022minute\u0022 ...\n \u0022second\u0022 ...\n \u0022millisecond\u0022 ...\n \u0022with\u0022 ...\n \u0022contains\u0022 ...\n \u0022starts\u0022 ...\n \u0022ends\u0022 ...\n \u0022matches\u0022 ...\n \u0022like\u0022 ...\n \u0022now\u0022 ...\n \u0022dateDiff\u0022 ...\n \u0022quarter\u0022 ...\n \u0022lower\u0022 ...\n \u0022upper\u0022 ...\n \u0022dayOfWeek\u0022 ...\n \u0022toDate\u0022 ...\n "}]}

 

Beskrivelse av øvelsen:

7 standplasser alle med 10s skytetid (14s for magnum). Skyteavstander fra 10m til 25m Skytestillinger er stående fri, stående beste hånd, sittende 2 hender og liggende på magen fri. Løypa vil trolig endres litt underveis mellom stevnene.

Normale feltregler. Kommandoer kjøres som i Norgesfelt og sikkerhetsflagg benyttes. På liggende lades det først når man ligger nede.

Maks oppnåelig poengsum er 72 poeng og 36 soner. For spesial er det 63 poeng og 30 soner.

 

Klasseføring:

Vi benytter ikke klasseføring til denne øvelsen.